• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
piątek, 24 maja 2019
Instytucje wspierające przedsiębiorczość
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Szczawieńska 2,
58 - 310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
www.darr.pl

 • W ramach DARR S.A. funkcjonuje
 • Lokalny Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Punkt Informacyjno - Kontaktowy ds. RPO;
 • Ośrodek Enterprise Europe Network, w ramach których świadczone są profesjonalne usługi informacyjne, szkoleniowe oraz doradcze - ogólne i proinnowacyjne;
 • ARR S.A. jest ponadto instytucją zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym. Oferuje usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Dolnośląskiego Parku Technologicznego.

DARR S.A. oferuje przedsiębiorcom usługi:

 • Informacyjne, doradcze, szkoleniowe, promocyjne
 • Wynajem powierzchni biurowej, nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych o różnej powierzchni z profesjonalnym zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie prezentacji i szkoleń na najwyższym poziomie, hali warsztatowo-produkcyjnej umożliwiającej użytkowanie suwnicy, a także sprzedaż w pełni uzbrojonych, dobrze skomunikowanych działek inwestycyjnych.

Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”

ul. Szczawieńska 2
58 - 310 Szczawno-Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 50
fax. (+48) (74) 648 04 51
e-mail: info@t-park.pl
www.t-park.pl

 • W Module B budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego funkcjonuje Inkubator Technologiczny, który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy realizujący swoje pomysły w Inkubatorze otrzymują pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą. Inkubator T-Parku oferuje pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, szkoli, doradza i wspiera współpracę firm z placówkami naukowymi oraz ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych.
 • W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. preferencyjne warunki wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej dla nowopowstałych, innowacyjnych firm (wszystkie biura wyposażone w dostęp do internetu, część biur wyposażona w sprzęt komputerowy i meble biurowe), preinkubacja firm, wsparcie przy uruchamianiu działalności, tworzeniu strategii i biznes planów, wsparcie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii poprzez doradztwo, pomoc techniczną i finansową, pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.
   

Tereny inwestycyjne Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel.: 71 79 70 400, 71 79 70 402
fax: 71 79 70 407
e-mail: warr@warr.pl
www.warr.pl

WARR S.A. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie dolnośląskim i na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto WARR świadczy:

 • Usługi doradcze:
  Specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości.
 • Usługi szkoleniowe
  Specjalistyczne (np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania),
  Branżowe,
  Ogólne (np. komputerowe).
 • Usługi informacyjne

Bezpłatne usługi informacyjne dla MMŚP w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego,

Udzielanie informacji dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi firmami, inwestowaniem w Polsce.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

ul. Kotlarska 42,

50-151 Wrocław
tel. (71) 344 02 86
faks (71) 344 02 85
e-mail: biuro@dawg.pl

www.dawg.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. powołana została na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa.

Celem działania DAWG jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz :

 • wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego, 
 • promocji exportu,
 • aktywności międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw,
 • rozwoju społeczno – gospodarczego regionu dolnośląskiego,
 • pozyskania zagranicznych inwestorów,
 • rozwoju zasobów ludzkich,
 • kształtowania wizerunku naszego regionu za granicą.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej realizuje swoją misję opierając się na pięciu strategicznych filarach działalności:

1. Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu

2. Centrum Projektów Europejskich

3. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych

4. Dział Rynków Wschodnich

5. Inkubator Przedsiębiorczości

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
tel.: 71 343 79 64, 71 795 79 99
faks: 71 343 79 67
e-mail: biuro@dfg.pl
www.dfg.pl

DFG utworzył Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - we współpracy z bankami udziela poręczeń kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Fundusz realizuje cele statutowe we współpracy z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego.

Udziałowcami Funduszu są: Województwo Dolnośląskie, Gmina Wrocław, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Gmina Polkowice, Gmina Legnica, Miasto Oleśnica, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy, Gmina Wałbrzych.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. (+48) 071 725 40 41
fax (+48) 071 723 13 05
e-mail: sekretariat@dpin.pl
www.dpin.pl

Cele:

 • Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług.
 • Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu).
 •  Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska.
 • W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy.
 • W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania.
 • Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska.
 • Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć

Fundusz Mikro Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
tel.: (22) 50 24 500
fax.: (22) 50 24 502
e-mail: fm@funduszmikro.pl 
www.funduszmikro.pl

 • pożyczki dla przedsiębiorców
 • windykacja należności.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.:(074) 66 44 810
fax: (074) 66 44 822
Biuro czynne od godziny 8:30 do godziny 15:30
e-mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • Usługi szkoleniowe
 • Pożyczki, w tym preferencyjne pożyczki udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw". Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków FRW.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Pl. Magistracki 3
58-300 Wałbrzych
tel. (074) 84 23 957, 84 29 491
fax: (074) 84 23 957
e-mail: info@cech.walbrzych.pl
www.cech.walbrzych.pl

 • Usługi informacyjne
 • Usługi doradcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza

ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław
tel. (071) 34 47 825, 37 24 491
fax: (074) 34 34 597
e-mail: biuro@dig.wroc.pl
www.dig.wroc.pl

Izba działa w zakresie:

 • organizacji i koordynacji szkoleń
 • kojarzenia partnerów krajowych i zagranicznych, informacji gospodarczej
 • informowania o funduszach unijnych i krajowych
 • spotkań w ramach KLUBU BIZNESU
 • organizacji misji gospodarczych krajowych i zagranicznych
 • usług Sądu Arbitrażowego działającego przy DIG.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
tel. (074) 85 35 009, 85 69 388

e-mail: siph@siph.pl
www.siph.pl

 • Organizacja misji gospodarczych.
 • Informacja dotycząca działalności gospodarczej w Czechach.
 • Szkolenia dla przedsiębiorców.
 • Organizacja seminariów i spotkań.
 • Promocja firm w kraju i za granicą.

Fundacja Wałbrzych 2000

ul. Wrocławska 53
58 - 309 Wałbrzych

tel. (+48 74) 843 45 32
fax. (+48 74) 843 45 32
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl
www.walbrzych2000.pl

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - pożyczki na funkcjonowanie i rozwój działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przy czym nie mogą dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia i warsztaty.

Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 64 80 533
fax: +48 74 64 80 534
e-mail: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl
www.dolnoslascy-pracodawcy.pl

Biuro Dolnośląskich Pracodawców we Wrocławiu
ul. Plac Kościelny 1
50-328 Wrocław
e-mail: wroclaw@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Związek Pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki Związek Pracodawców, na podstawie ustawy o organizacji pracodawców oraz w oparciu o statut.  Od 8 maja 2002 roku jest członkiem Konfederacji Lewiatan, a w lipcu 2014 roku formalnie zmienił nazwę na Dolnośląscy Pracodawcy.

Cele

Dolnośląscy Pracodawcy skupiają czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa dolnośląskiego. Jako podstawowe zadanie związek przyjął ochronę i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Związek uczestniczy w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie bezrobocia. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia regionalnym przedsiębiorstwom korzystnych warunków do konkurowania na rynku europejskim, wspomaga przygotowanie firm do wykorzystania funduszy strukturalnych.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter