• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora
niedziela, 21 lipca 2019
Ochrona środowiska

Wytniesz drzewo bez zezwolenia

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga: powyższe nie dotyczy użytkowników wieczystych). Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Uwaga na wyjątki!
Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną czyli np.:

  • jest pomnikiem przyrody,
  • jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
  • jest objęte ochroną konserwatora zabytków (dotyczy również nieruchomości położonych w historycznych układach urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków),
  • w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.


PODSUMOWANIE

DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA
NA LATA 2010 - 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018

Wykonawcą Podsumowania do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2010 - 2014 z perspektywą do roku 2018" jest zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu
w składzie:

  • mgr inż. Beata Podgórska
  • mgr inż. Jarosław Górniak

POBIERZ PLIKI:

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter