• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Jana, Moniki i Wiktora
wtorek, 21 maja 2019
Wałbrzych w statystyce

Jednym z głównych kierunków rozwoju Miasta Wałbrzycha jest tworzenie przyjaznego klimatu i odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług.
Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno-usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”.
WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Podstrefa Wałbrzych WSSE zajmuje obszar 219,79 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4. Swoją działalność zlokalizowało tutaj 22 inwestorów, wśród których znajdują się:

QUIN POLSKA Sp. z o. o.
TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o. o.
AGC SILESIA Sp. z o. o.
CERSANIT III S.A.
MIGAPOL Sp. z o. o.
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o. o.
NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o. o.
POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o. o.
TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME oddział w Polsce
OPALEX Sp. z o. o.
POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o. o.
TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA oddz. w Polsce
GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.
MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
RONAL POLSKA Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zatrudniają łącznie ponad 6400 osób.
Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą.
Najważniejsze firmy z tych branż to:

FABRYKA PORCELANY “KRZYSZTOF” Sp z o.o.
WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.
ENITRA Sp. z o. o.
FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.
KOPEX MACHINERY S.A.
LEGIPOL Sp. z o. o.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.
Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy,
Fundacja Wałbrzych 2000,
Cech Rzemiosł Różnych,
Sudecki Związek Pracodawców.

Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to:
- funkcjonowanie w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu komórki odpowiedzialnej za kontakt z przedsiębiorcami, 
- przekazywanie informacji na temat dostępnych na rynku środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, 
- prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- opracowana dla potencjalnych inwestorów Oferta Inwestycyjna, zawierająca zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
- publikacja ofert inwestycyjnych w czołowych wydawnictwach i na stronach internetowych m.in. PAIiZ,
- stała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w sprawie współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta, 
- funkcjonowanie stworzonego dla przedsiębiorców „Polsko-czeskiego internetowego portalu gospodarczego” (www.plcz.eu), 
- funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związanez nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.


Miasto w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2018 r.) 112 594
z tego: mężczyźni 52 966

kobiety 59 628
urodzenia żywe
844
zgony
1610
przyrost naturalny
-766
liczba zawartych małżeństw
459
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 30.XI.2017 2 277
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami (rok akademicki 2016/2017) 754
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu marca 2019 r.) 5,8
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu marca 2019 r.) 2,5
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń -marzec 2019 r. 73
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu marca 2019 r.) 13 601
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu marca 2019 r.) 7 789

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter