Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • 06-07-2020

  OTWARTY KONKURS OFERT

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
 • 18-06-2020

  O G Ł O S Z E N I E

  PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2020 R. Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr...
 • 29-05-2020

  Konkurs na promocję Gminy Wałbrzych

  Gmina Wałbrzychreprezentowana przezPREZYDENTA WAŁBRZYCHAz dniem 28.05.2020r.ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA...
 • 28-05-2020

  Konkurs

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu...

Pages