Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Tryb pozakonkursowy

 • 20-06-2022

  OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057...
 • 13-06-2022

  OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057...
 • 06-05-2022

  Warsztaty dla Taty

  O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020...
 • ogłoszenie
  07-04-2022

  O G Ł O S Z E N I E

Pages