Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Tryb pozakonkursowy

 • 16-09-2021

  Poradnictwo specjalistyczne i społeczne

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057...
 • 14-09-2021

  O G Ł O S Z E N I E

  o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), na...
 • 09-09-2021

  Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania...
 • 01-09-2021

  O G Ł O S Z E N I E

  Ogłoszenie na realizację zadania publicznego pn.: "Wspieranie działa na rzecz rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie ruchowych zajęć...

Pages