Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Na dzień  04.01.2021 r. prognozuje  się wystąpienie przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu PM10 m.in. dla miasta Wałbrzycha.

Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

- ogół ludności: unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,  nie wietrz pomieszczeń,  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku;

- wrażliwe grupy ludności: unikaj  wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, nie wietrz pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem;

- zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).