Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości oraz z tytułu wygaszenia prawa użytkowania wieczystego