Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje

Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok.