Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 1700, zostanie wyemitowany z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu ( modulowany dźwięk syreny) trwający jedną minutę.