Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o konsultacjach

Weź udział w konsultacjach
Informacja o konsultacjach

Miasto Wałbrzych serdecznie zaprasza swoich mieszkańców i lokalne organizacje do konsultacji społecznych na temat działań, które Wałbrzych postrzega jako wartościowe dla swojego rozwoju w kierunku miasta zielonego i zrównoważonego.

W konsultacjach można wziąć udział:

  • 18 października 17.00-19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 1)
  • 19 października 17.00-19.00 - online na platformie Teams (LINK DO SPOTKANIA)Działania te zostały opracowane w ramach Planu Działań na rzecz Zielonego Miasta (GCAP) i opierają się na dogłębnej analizie i wcześniejszych konsultacjach na temat najpilniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi nasze miasto.

Podczas obu warsztatów Miasto wraz z zespołem konsultantów firmy Arup zaprezentuje działania, które zostały zidentyfikowane jako kluczowe i możliwe do zrealizowania w perspektywie 5-7 lat. Celem warsztatów jest omówienie ich z lokalnymi interesariuszami w celu uzyskania ich opinii i sugestii.
W przypadku pytań dotyczących warsztatów lub wałbrzyskiego GCAP prosimy o kontakt pod adresem greencities@ebrd.com.
Projekt realizowany jest we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
https://www.ebrdgreencities.com/.../walbrzych-public.../