Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tydzień z życia straży miejskiej – Blokada pojazdu, odholowanie pojazdu, a wystarczy zwracać uwagę na znaki.

Tydzień z życia straży miejskiej – Blokada pojazdu, odholowanie pojazdu, a wystarczy zwracać uwagę na znaki.
Tydzień z życia straży miejskiej – Blokada pojazdu, odholowanie pojazdu, a wystarczy zwracać uwagę na znaki.

Najczęściej zgłaszane przez wałbrzyszan wykroczenia to te dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów. Mieszkańcy zwracają uwagę na samochody zaparkowane na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami bez wymaganych uprawnień, na przejściach dla pieszych czy skrzyżowaniach. Straż Miejska najwięcej zgłoszeń odnotowuje od mieszkańców Podzamcza, Piaskowej Góry i Nowego Miasta. To tam najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

Z jednej strony stale rosnąca liczba pojazdów, z drugiej strony naturalne ograniczenia wynikające z ukształtowania terenu czy układu urbanistycznego, powodują liczne problemy ze znalezieniem miejsc do parkowania. Dlatego poza oczywistymi obowiązkami egzekwowania przepisów prawa, strażnicy starają się również wskazywać na możliwe rozwiązania tych problemów. Przykładem niech będzie ulica Dunikowskiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 37. Wcześniej obowiązywał tam zakaz zatrzymywania. Po interwencji funkcjonariuszy wprowadzono zmianę oznakowania na strefę ograniczonego postoju, która obowiązuje w godzinach 7-15. Dzięki temu mieszkańcy pobliskich budynków poza wyznaczonymi godzinami zyskali dodatkowe miejsca postojowe.

Niestety tzw. błahe przewinienia, kiedy to kierowca pozostawia pojazd „tylko na chwilę” w miejscu niedozwolonym powodują najczęściej to, że inni użytkownicy nie mogąc swobodnie korzystać z dróg zgłaszają wykroczenie do Straży Miejskiej….i wtedy się zaczyna:

Niektórzy kierowcy mówią „myślałem że mi się uda uniknąć mandatu”. Tak też myślał pan, który widząc pojazd straży miejskiej z włączonymi sygnałami świetlnymi, postanowił mimo to popełnić wykroczenie wjeżdżając w zakaz ruchu przy ul. Moniuszki. Gdy strażnicy zatrzymali pojazd i zapytali dlaczego nie dostosował się do przepisów ruchu drogowego pomimo tego, że widział pojazd straży miejskiej mężczyzna oświadczył: „myślałem ze macie ważniejszą interwencję i nie zwrócicie na mnie uwagi”. Sprawa skończyła się w Sądzie ponieważ okazało się, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami.

Innego kierowcę dopadła „klątwa powierzchni wyłączonej”. Nasi funkcjonariusze interweniowali wobec mężczyzny, który popełnił wykroczenie parkując na powierzchni wyłączonej z ruchu przy ul. Słowackiego – Jak oświadczył - miał ochotę na słynne tosty. Strażnicy podczas interwencji odkryli, ze mężczyzna ten nigdy w życiu nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a mimo tego jeździł autem i łamał przepisy. Sprawca wykroczenia został surowo ukarany. Jakby tego było mało, nie długo potem „klątwa” zadziała ponownie i ten sam mężczyzna zaparkował na ul. Chrobrego na powierzchni wyłączonej z ruchu. Gdy zobaczył tych samych strażników oświadczył „panowie błagam piszcie mandat ja nie che do Sądu”. Funkcjonariusze byli nieugięci i skierowali sprawę do Sądu.

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze udali się na zgłoszenie mieszkańca w związku z tym, że osoby nieuprawnione wjeżdżają w „zakaz ruchu” przy Alei Wyzwolenia. Na miejscu na strażników oczekiwał zgłaszający, któremu przeszkadzały wjeżdżające tam auta. Strażnicy po dokładnym rozpytaniu i ustaleniu właścicieli pojazdów dokonali niesamowitego okrycia. Mianowicie zgłaszający sam wjechał w zakaz i popełnił wykroczenie. Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, że są tak uczciwi ludzie, że sami również zgłaszają swoje wykroczenia. Funkcjonariusze pouczyli wszystkich sprawców wykroczenia łącznie ze zgłaszającym.

Zdarza się też i tak, że założona blokada na koło pojazdu wywołuje ogromny stres. Tak miał pan, który postanowił odjechać z blokadą na kole, myśląc, że jest z cienkiego aluminium i nic się nie stanie. Niestety uszkodził sobie felgę i zniszczył blokadę, którą trzeba był zdjąć z koła przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem, a za blokadę będzie musiał zapłacić.

Strażnicy zajmujący się wykroczeniami z zakresu ruchu drogowego w tym roku założyli 663 blokad. Niektóre wykroczenia nie kończą się założeniem blokady, ale odholowaniem pojazdu, takich przypadków w tym roku było 74.

Kiedy strażnik miejski odholuje pojazd :

Zgodnie z art 130 prawa o ruchu drogowym :

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 1 i 2;

- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

Zgodnie z art 50a prawa o ruchu drogowym: Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Poza wyżej opisanymi czynnościami, strażnicy miejscy w tygodniu od 07 listopada 2022r do 13 listopada 2022r przyjęli 284 zgłoszeń.