Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tydzień z życia straży miejskiej - Każdy bezdomny miał kiedyś Dom!

Tydzień z życia straży miejskiej - Każdy bezdomny miał kiedyś Dom!
Tydzień z życia straży miejskiej - Każdy bezdomny miał kiedyś Dom!

Co roku na przełomie jesieni i zimy w lokalnych mediach pojawiają się wzmianki dotyczące pomocy osobom bezdomnym. Są apele o zwracanie uwagi, informacje o dostępnych formach pomocy. Mimo to mieliśmy już tej jesieni jeden przypadek śmiertelny...  Strażnicy codziennie o każdej porze roku mają do czynienia z bezdomnymi. Wielu znają z imienia i nazwiska. Znacznie częściej starają się pomóc niż karać.  Dzielnicowi w ramach swojej codziennej służby kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Wszystkie takie osoby informowane są o możliwości skorzystania z pomocy w placówkach i noclegowniach, udzielających wsparcia potrzebującym. Niestety większość odmawia możliwości skorzystania z pomocy, świadomie wybierając taki tryb życia.
Poniżej przedstawimy pełną listę dostępnych form pomocy. Jednak wcześniej zwracamy się do Państwa z apelem:
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wałbrzycha!
Każdy bezdomny miał kiedyś dom!
Problemy psychiczne, uzależnienia, bezdomność, to tragiczne skutki naszej obojętności!
Nie bądź obojętny!
Reaguj!
Niech nikt tej zimy nie pozostanie bez opieki!

Miejsca noclegowe:
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn –, Wałbrzych ul. Pocztowa 22, tel.
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet , Wałbrzych ul. Ogrodowa 2a,
Ogrzewalnia dla Bezdomnych – Wałbrzych ul., Grota Roweckiego 3,
Stowarzyszanie MONAR-MARKOT – Schronisko dla Osób Bezdomnych, Wałbrzych ul. Moniuszki 109,
Jadłodajnie:
Jadłodajnia Caritas:
Wałbrzych ul. 11 Listopada 65
Wałbrzych ul. Niepodległości 24,
Wałbrzych ul. Pocztowa 10,
Wałbrzych ul. Paderewskiego 27
MOPS Wałbrzych – posiłki wydawane na podstawie decyzji administracyjnej MOPS. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 do 14:00:
Wałbrzych ul. Kusocińskiego 25
Wałbrzych ul. A. Krajowej 27
Wałbrzych ul. Niepodległości 149
Wałbrzych ul., Andersa 121
Wałbrzych ul. Ogrodowa 2a

W naszym mieście powstało również 26 dziennych punktów wsparcia dla mieszkańców, którzy nie są w stanie ogrzać swoich mieszkań. Wszelkie informacje można uzyskać całodobowo w straży miejskiej pod numerem telefonu: 746444840.

Poza wyżej opisanymi czynnościami, strażnicy miejscy w tygodniu od 14 listopada 2022r do 20 listopada  2022r przyjęli 255 zgłoszeń.