Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o odstrzale sanitarnym dzików

Informacja o odstrzale sanitarnym dzików

W dniu 26 lipca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie nr 15 Wojewoda Dolnośląski w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego, otrzymali nakaz odstrzału sanitarnego ogółem 248 dzików w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Mamy nadzieje, że powyższe działania, zaktywizują środowisko myśliwych do zmniejszenia populacji dzika na terenach kół łowieckich, co wpłynie bezpośrednio na ograniczenie ilości dzików bytujących na terenie naszego miasta Wałbrzycha.