Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Twoja obecność pomaga mi żyć

Twoja obecność pomaga mi żyć

Z inicjatywy Wałbrzyskiej Rady Seniorów Stowarzyszenie mali bracia Ubogich podjęło współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wałbrzyskich, osamotnionych seniorów. Od kilku miesięcy realizowane są zadania w ramach m.in. Programu pn. Twoja obecność pomaga mi żyć.  Program jest zorganizowanym wolontariatem towarzyszącym, który polega na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach samotnych seniorów.

Udział w nim biorą setki wolontariuszy w 12 miastach Polski, w tym Wałbrzychu, którzy każdego dnia dają podopiecznym Stowarzyszenia mali bracia Ubogich akceptację, wparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Do udziału w Programie Stowarzyszenie rekrutuje wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza.

W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Wolontariusze odwiedzają  podopiecznych regularnie, min. raz w tygodniu na min. 2 godziny.

Wizyty upływają na rozmowach, wspólnym słuchaniu muzyki lub wspólnym wyjściu na spacer – czyli odwiedziny wyglądają tak, jak zwykle wyglądają odwiedziny przyjaciół lub spotkania towarzyskie.

Wolontariusze mogą seniorom czytać, mogą wspólnie realizować pasje czy zainteresowania, dzielić się nimi, zachęcać do poznawania siebie nawzajem.

Celem odwiedzin nie jest wykonywanie czynności usługowych, typu  zakupy, sprzątanie itp.

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem - możesz zrobić 6 kroków w tym kierunku:
https://www.malibracia.org.pl/wolontariat/jak-zostac-wolontariuszem/

Jeśli znasz osobę starszą, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia - zadzwoń lub napisz do koordynatorki:
Agnieszka Cymerkiewicz, tel. 660 236 976, e-mail: walbrzych@malibracia.org.pl.

Polskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest członkiem Międzynarodowej Federacji mali bracia Ubogich – International Federation of the little brothers of the Poor.
W Polsce działa od 20 lat, obecnie w 12 miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Świdniku, Gnieźnie, Pruszkowie, Tarnowie, Legionowie i Wałbrzychu.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu:
https://www.malibracia.org.pl/
https://www.youtube.com/@StowarzyszeniembU
https://www.facebook.com/malibracia/videos/