Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs - Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2024 r.

Konkurs - Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2024 r.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.571),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.