Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM 10 w powietrzu

Informacja o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM 10 w powietrzu
Data  wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu dla miasta Wałbrzycha: 1 kwietnia 2024 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu dla miasta Wałbrzycha: 1 kwietnia 2024 r.
Przyczyny: napływ nad Polskę mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.
Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

- ogół ludności: rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeżeli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku;

- wrażliwe grupy ludności: ogranicz intensywny  wysiłek fizycznego na zewnątrz,  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, ogranicz wietrzenie  pomieszczeń, unikaj działań zwiększających  zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem;

- zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).