Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.