Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • 09-12-2020

  Ogłoszenie o konkursie

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...
 • 19-11-2020

  Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz...
 • 19-11-2020

  Konkurs na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...
 • 06-07-2020

  OTWARTY KONKURS OFERT

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Strony