Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Tryb pozakonkursowy

 • 06-05-2022

  Warsztaty dla Taty

  O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020...
 • ogłoszenie
  07-04-2022

  O G Ł O S Z E N I E

 • 22-12-2021

  O G Ł O S Z E N I E

  o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), na...
 • 08-10-2021

  O G Ł O S Z E N I E

  o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), na...

Strony