Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Emigranci - Teatr Dramatayczny w Wałbrzychu

Emigranci - Teatr Dramatayczny w Wałbrzychu
Emigranci - Teatr Dramatayczny w Wałbrzychu

TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

zaprasza

EMIGRANCI  Sławomir Mrożek 
Scena Inicjatyw Aktorskich

Sławomir Mrożek w „Emigrantach” konfrontuje ze sobą dwie  postawy Polaków
na emigracji: Sfrustrowanego rzeczywistością i megalomańskiego  inteligenta oraz „typowego”
i oszczędzającego na wszystkim chłoporobotnika, którzy zamieszkują razem w suterenie.  
W nieokreślonym czasowo i geograficznie miejscu, toczą pełen napięcia dialog, którego trzecim bohaterem staje się język. Język podstępny i (wszech)władny.
Jak zabrzmi dzisiaj, w nowej rzeczywistości historyczno-politycznej, słynne dzieło autora,
który emigrantem był najpierw z konieczności, a później z wyboru?
Przed jakimi granicami stoją bohaterowie w świecie „otwartych granic”?

Sprawdzą to dwaj młodzi aktorzy – emigranci z inicjatywą.

15 listopada 2014 / godz. 19.00 / sobota / Scena Kameralna

16 listopada 2014 / godz. 18.00 / niedziela / Scena Kameralna

 

R E Z E R W AC J A  B I L E T Ó W: tel. 74 64 88301-303 lub e-mail:biuro@teatr.walbrzych.pl