Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r., zostanie przeprowadzony na terenie miasta Wałbrzycha trening systemu wczesnego ostrzegania.   W ramach treningu, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 1700, zostanie wyemitowany następujący sygnał akustyczny: „Ogłoszenie alarmu”- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.     
Wyemitowanie tego sygnału będzie jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

                                                                             .