Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja prasowa 13-07-2021

Informacja prasowa 13-07-2021

Jedno z ważniejszych spotkań naukowych odbyło się w Starej Kopalni w Wałbrzychu!

W piątek, 9 lipca 2021 w Starej Kopalni odbyła się sesja naukowa i spotkanie Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, na którą przyjechali przedstawiciele instytucji kultury, ważnych obiektów będących zabytkami techniki oraz  uczelni wyższych z kraju. Polska Grupa TICCIH została założona w 1999 roku. Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego powstał w 1973 roku, od 2000 roku jest organizacją doradczą UNESCO w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

Była to pierwsza merytoryczna konferencja w 2021 r., która odbyła się na żywo i formie hybrydowej. Uczestniczyli przedstawiciele wiodących instytucji z całej Polski m.in: Kopalni Soli „Wieliczka”, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach czy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i wymiany doświadczeń w tak szacownym gronie, debatując o przyszłości obiektów poprzemysłowych i techniki. - podsumował wydarzenie Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały prelekcje dotyczące m.in. Zabytków techniki w drodze na listę UNESCO, Ochrony zabytków techniki na Dolnym Śląsku i Szlaków zabytków techniki, jako atrakcji turystycznej. Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni przedstawił prezentację „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - od dawnej kopalni „Julia” do Centrum Nauki i Sztuki”.

Dr hab. inż. arch. Piotr Gerber, prezes Polskiego Komitetu TICCIH podsumował - Dzisiejsze spotkanie członków TICCIH i zaproszonych gości dało możliwość poznania doświadczeń zarówno ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków, jak i naszych kolegów. W przestrzeni Starej Kopalni rozmawialiśmy o zabytkach techniki Dolnego Śląska, o obecności na liście światowego dziedzictwa UNESCO i o konieczności współpracy naszych podmiotów w ocaleniu dziedzictwa techniki.

Polski Komitet TICCIH skupia specjalistów i naukowców z wielu dyscyplin historii, techniki i inżynierii, w tym konserwatorów. Spotkania i działalność TICCIH tworzą forum, na którym kształtowane są dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa przemysłowego na ternie Polski. Misją organizacji jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie techniki, której jest wytworem myśli inżynierskiej i pracy człowieka.

Polski Komitet TICCIH (jest wiodącą organizacją o zasięgu międzynarodowym, której działalność skupia się na zadaniach rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego) prowadzi współpracę z administracją rządową, szczególnie służbami konserwatorskim, samorządem regionalnym i lokalnym, sektorem biznesu a także organizacjami pozarządowymi w charakterze organizacji doradczej.

W stowarzyszeniu działa blisko 30 ekspertów, a Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego od 2018 roku.