Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

JAK TO JEST Z TYMI MASECZKAMI?

JAK TO JEST Z TYMI MASECZKAMI?

W ostatnim czasie na terenie naszego kraju odnotowano znaczny wzrost zachorowań na COVID-19.
Szybko zareagowała Rada Ministrów wydając 7 sierpnia nowe Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w Rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny.
Początkowo planowano przepis, że od 1 września 2020 roku, zostanie wprowadzony obowiązek przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych. Jednak po wielu konsultacjach medycznych odstąpiono od tej decyzji, twierdząc, iż nie ma istotnych przeciwwskazań do noszenia maseczek. W ostatecznej wersji Rozporządzenia zapisano, że od 8 sierpnia obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa, jeśli nie za pomocą maseczki, to przy użyciu przyłbicy lub części odzieży. Wyłączenia od tej zasady obejmują m.in. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust czy nosa.
W związku z powyższymi zmianami i nasi funkcjonariusze przeprowadzają więcej kontroli szczególnie w środkach komunikacji miejskiej czy obiektach handlowych. Celem naszych działań jest budowanie właściwego zachowania i przestrzegania reżimu epidemicznego. Przypominamy, że usta i nos należy zasłaniać w trosce o bezpieczeństwo własne ale i innych osób. Nasza akcja ma charakter prewencyjny.