Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

“NIE ZAPOMINAJMY O BEZDOMNYCH”

“NIE ZAPOMINAJMY O BEZDOMNYCH”

Do codziennych zadań strażników miejskich, szczególnie kiedy aura nie jest sprzyjająca, należy kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych. W Wałbrzychu zlokalizowanych jest kilka miejsc, w których stale bytują takie osoby.

Pomoc osobom bezdomnym trwa cały rok, a strażnicy współpracują w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Szczególnie w okresie zimowym działania te są zintensyfikowane. Funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych takie jak pustostany, altanki, pomieszczenia piwniczne i strychy oraz inne miejsca, które mogą być potencjalnym schronieniem przed zimnem.
Wszystkie osoby do których dotrą strażnicy informowane są o możliwości skorzystania z pomocy w placówkach i noclegowniach, udzielających wsparcia potrzebujących. Osoby te otrzymują również od strażników przygotowane pakiety żywnościowe.
Każdej zimy jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń z udziałem osób bezdomnych, dlatego tak ważnym jest, żeby każdy kto widzi osobę znajdującą się w okolicznościach zagrażających jej zdrowiu lub życiu reagował i informował o tym fakcie Straż Miejska lub Policję.
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Wałbrzych, ul. Pocztowa 22
tel. 74 847-82-48, 74 847-81-26
Schronisko dla bezdomnych kobiet oraz rodzin
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a
tel. 74 840-57-72
Ogrzewalnia dla bezdomnych rodzin
Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2
tel. 883-375-775,
Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar Markot
Wałbrzych, ul. Moniuszki 109
tel. 74 842-10-06
Jadłodajnia Caritas
Wałbrzych, ul. Pocztowa 10
tel. 74 851-25-04
w godzinach od 12 do 14
Jadłodajnie MOPS
tel. 74 664-08-11, 74 664-08-43
w godzinach od 12 do 14
1) Wałbrzych, ul. Brzechwy 11
2) Wałbrzych, ul. Broniewskiego 81
3) Wałbrzych, ul. Niepodległości 32
4) Wałbrzych, ul. 1 Maja 145
5) Wałbrzych, ul. Paderewskiego 21
6) Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 24
7) Wałbrzych, ul. Andersa 68