Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

NIEBIESKA KOPERTA – PRZYWILEJE ALE I OBOWIĄZKI

NIEBIESKA KOPERTA – PRZYWILEJE ALE I OBOWIĄZKI

Do niepełnosprawnych kierowców posiadających aktualną kartę parkingową adresowane są regulacje prawne, których celem jest zapewnienie osobom o obniżonej sprawności ruchowej dostępności do określonych obiektów oraz do miejsc parkingowych.

Oprócz uprawnienia do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych, tzw. „kopertach” kierujący może nie stosować się, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności do określonych znaków drogowych takich, jak:
• zakaz ruchu w obu kierunkach,
• zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
• zakaz wjazdu autobusów,
• zakaz wjazdu motocykli,
• zakaz wjazdu motorowerów”,
• zakaz postoju” – dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
• zakaz postoju w dni nieparzyste,
• strefa ograniczonego postoju.
Chyba, że pod tymi znakami umieszczona jest tabliczka z napisem „Dotyczy także”i symbolem osoby niepełnosprawnej.
Przede wszystkim należy pamiętać, aby umieszczać kartę parkingową za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności art 8 pkt 3 Prawo o Ruchu Drogowym.
W naszej codziennej pracy mamy wiele sytuacji, kiedy pojazd bez uprawnień (karty parkingowej) parkuje na kopercie dla osób niepełnosprawnych. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 130 a ust. 1 pkt 4 Prawo o Ruchu Drogowym funkcjonariusz zobligowany jest do usunięcia pojazdu (odholowaniu go na parking strzeżony), oraz ukaranie kierowcy mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz 5 pkt karnymi. W dniu wczorajszym funkcjonariusz pełniący służbę w rejonie Śródmieścia zauważył pojazd parkujący na kopercie dla osób niepełnosprawnych bez karty parkingowej. Na miejsce zgodnie z obowiązującymi przepisami wezwał lawetę. Po jej przyjeździe nagle znalazł się właściciel pojazdu twierdząc, że stosowne uprawnienia ma. Odstąpiono od odholowania auta. Na miejscu pojawił się ojciec kierowcy przedstawiając kartę parkingową i oświadczając, że w/w pojazdem był przewożony. Przyjazd na miejsce lawety to koszt w wysokości 504 zł. W takiej sytuacji kierowca jest zobligowany do pokrycia tej kwoty. Zdarzenia opisane dla przestrogi. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową powinny dokładnie zapoznać się z przywilejami jakie za tym idą ale i obowiązkami na nich ciążącymi.