Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.