Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie - realizacja zadania publicznego pn.: "Udział w Mistrzostwach Polski"

Ogłoszenie - realizacja zadania publicznego pn.: "Udział w Mistrzostwach Polski"

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Udział w Mistrzostwach Polski".

W dniu 30 lipca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Kinder-Volleyball". Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: j.kaczkowska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych , w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj: do dnia 9 sierpnia 2021r.