Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Oświadczenie konkurs „Mural na Placu Górnika”,

Konkurs na mural unieważniony
Oświadczenie konkurs „Mural na Placu Górnika”,

Gmina Wałbrzych, organizator konkursu „Mural na Placu Górnika”, z uwagi na wątpliwości i podejrzenia dotyczące naruszenia praw autorskich zgłoszone wobec autorów jednej z prac zakwalifikowanej do II etapu, unieważnia konkurs, działając na podstawie § 3 ust. 11 d Regulaminu konkursu.

W trakcie trwania konkursu zostały zgłoszone przed podmioty trzecie zastrzeżenia do jednej z prac wskazujące na wykorzystanie w niej elementów cudzych utworów w sposób naruszający prawo. Analiza prawna wykazała, że okoliczność naruszenia prawa autorskiego jest wysoce prawdopodobna, dlatego też Organizator zmuszony jest unieważnić konkurs oraz złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia czynu przewidzianego w art. 115 prawa autorskiego do odpowiednich organów, które ocenią ostatecznie czy doszło do naruszenia prawa autorskiego w sposób uzasadniający odpowiedzialność karną.

Wyrażamy ubolewanie z powodu nierozstrzygnięcia konkursu, ale liczne wątpliwości natury etycznej jak i prawnej, wywołane przez autorów spornej pracy negatywnie wpływają na wizerunek Organizatora oraz deprecjonują ideę konkursu. Jednocześnie informujemy, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy konkurs na mural na pl. Górnika, do którego zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników.