Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Porady prawne

Porady prawne

Komunikat w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) od dnia 16 marca 2020 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon nr 74 66 55 109