Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

PRACA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO W DOBIE PANDEMII

PRACA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO W DOBIE PANDEMII

Działania strażników miejskich w czasie epidemii to kolejne, nowe wyzwania. Obok ustawowych obowiązków priorytetem stały się zadania niosące pomoc i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Nasza praca ukierunkowana jest na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Od marca ubiegłego roku pełnimy patrol stały w budynkach wałbrzyskiego Urzędu Miejskiego. Głównym zadaniem strażników jest kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Każdego dnia kierowany jest patrol do Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w celu zapewnienia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa osób wykonujących testy na COVID-19.

We współpracy z Policją strażnicy wykonują kontrolę osób przebywających na kwarantannie i izolacji na terenie miasta Wałbrzycha.

W związku z uruchomieniem dużego punktu szczepień na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia na miejsce zostały skierowane patrole straży miejskiej. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego poruszania się pacjentów.
Obecnie szczepieni są seniorzy 70 +, którzy niejednokrotnie wymagają pomocy w poruszaniu się na terenie obiektu czy dodatkowej informacji.
Straż miejska zaangażowana jest również w przewóz osób z pierwszej grupy z miejsca zamieszkania do punktu szczepień.

Strażnicy miejscy aktywnie pomagają osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i bezdomnym w dostarczaniu żywności. Stałym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola miejsc bytowania osób nie mających dachu nad głową.
Wszystkie osoby do których dotrą strażnicy informowane są o możliwości skorzystania z pomocy w placówkach i noclegowniach. Osoby te otrzymują również od strażników przygotowane pakiety żywnościowe.

Ponadto staramy się każdego dnia z należytą starannością wykonywać swoje codzienne obowiązki. Nie pozostajemy obojętni na zgłoszenia mieszkańców, a nasi dzielnicowi reagują na skargi mieszkańców. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wznowione zostały kontrole palenisk. Patrole prowadzą przede wszystkim oględziny w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców. Kontrolą objęte są również dzikie wysypiska odpadów.
Mieszkańcy najczęściej zgłaszają nam interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów, zastawionych wjazdów i wyjazdów, zaśnieżonych dróg i śliskich chodników. Wiele zgłoszeń dotyczy rannych czy też martwych zwierząt oraz bytowania dzików w pobliżu domostw. Często zgłoszenia dotyczą osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych czy też w boksach śmietnikowych. Nie brakuje informacji o odpadach wielkogabarytowych składowanych w miejscach niedozwolonych.
Nasi funkcjonariusze każdego dnia prowadzą działania w walce z COVID-19, które są priorytetowe. Pozostałe obowiązki realizujemy w miarę posiadanych sił i środków.