Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr III/35/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP -
http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/28465/uchwala-nr-iii-35-18