Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe
Stypendia sportowe

Biuro Edukacji, Kultury i Sportu przypomina, że do 15 grudnia b.r. można składać wnioski na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia w sporcie.

Wnioski, zawierające potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, należy składać w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30.
Regulamin przyznawania stypendiów oraz druk (wzór) wniosku i informacja o RODO dostępne są w zakładce Kultura i Sport http://kultura-i-sport.um.walbrzych.pl/page/przyznawanie-nagród-wyróżnień-i-stypendiów-sportowych oraz w Biurze Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kopernika 2, pok. nr 312.