Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

TRZYDZIESTOLECIE WAŁBRZYSKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

TRZYDZIESTOLECIE WAŁBRZYSKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

10 września 2021 roku Straż Miejska odbyła się uroczystość z okazji 30 rocznicy powołania Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Uroczystość zorganizowano w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Zaproszono byłych i obecnych funkcjonariuszy oraz pierwszego Komendanta pana Zygmunta Palę. Swoją obecnością zaszczycili nas również włodarze miasta, parlamentarzyści oraz samorządowcy sąsiednich gmin. Tłumnie przybyli komendanci zaprzyjaźnionych Straży Miejskich oraz Wiceprefekt Dolnośląskiej Krajowej Rady Komendantów pan Wojciech Sołtys.
Podczas spotkania Prezydent Miasta dr Roman Szełemej podziękował funkcjonariuszom za trud i zaangażowanie podczas pełnienia codziennej służby oraz podkreślił jak ważną i istotną rolę pełni straż w naszym mieście.
Przybliżono historię powstania oraz funkcjonowania wałbrzyskiej jednostki.
Funkcjonariuszom wręczono listy gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki.
Szczególnie wyróżniono ośmiu strażników, którzy w Straży Miejskiej pracują od czasu jej powołania.

Przypomnijmy; 15 marca 1991 r. w Wałbrzychu, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołana została Straż Miejska. Taki pomysł zainicjowała Rada Miasta, której przewodniczył Jerzy Stecki we współpracy z Komisją Bezpieczeństwa z Janem Żakiem na czele. Obowiązki związane z utworzeniem formacji powierzono Zygmuntowi Pali, radnemu Rady Miasta, który jednocześnie został powołany na Komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu.