Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Walne ogólnopolskie zebranie Górniczych Stowarzyszeń w Wałbrzychu

Walne ogólnopolskie zebranie Górniczych Stowarzyszeń w Wałbrzychu

W najbliższą sobotę 13 kwietnia o godzinie 10:00 w Wałbrzychu odbędzie się Ogólnopolska Narada sekretarzy i skarbników wszystkich stowarzyszeń górniczych w Polsce. W hali Kuźni pojawią się przedstawiciele zarządów górniczych stowarzyszeń z różnych stron kraju, którzy reprezentują różne dziedziny górnictwa.

To spore wyróżnienie dla Wałbrzycha i Starej Kopalni, że tegoroczna narada odbywa się właśnie w naszym regionie, bo szanse na to, aby walne narada w najbliższych latach odbyła się w naszych okolicach jest raczej niewielka. Zjazdy co roku odbywają się w innych regionach kraju. Okazją na spotkanie jest m.in. wpis obchodów święta Barbórki górników węgla kamiennego z obszaru Wałbrzycha na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego i wspólne starania o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. podczas pobytu uczestnicy poznają Wałbrzych i Starą Kopalnię jako obiekt poprzemysłowej rewitalizacji, który dziś tętni życiem jako centrum turystyczno - kulturalne i jest docenianym ośrodkiem po przekształceniach a zarazem najważniejszym żywym pomnikiem histoii i tradycji górniczych tego regionu.

Narada obejmie również debatę na najbliższe kierunki działań Zarządu Głównego SITG, a tym samym wszystkich jej oddziałów w całej Polsce.

Zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się w Hali Kuźni o godzinie 10:00.