Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ OKNA Z WIDOKIEM NA RYNEK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ OKNA Z WIDOKIEM NA RYNEK
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ OKNA Z WIDOKIEM NA RYNEK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA
ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ OKNA Z WIDOKIEM NA RYNEK

Dział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu już po raz trzeci organizuje na wałbrzyskim Rynku imprezę o charakterze handlowo - rozrywkowym pn."Wałbrzyski Jarmark Świąteczny". W okresie od 6 do 24 grudnia zaplanowano szereg atrakcji budujących nastrój świąteczny, takich jak: zabawa mikołajowa dla dzieci, występy grup artystycznych, kolędników i zespołów muzycznych.

Stałymi elementami Jarmarku są konkursy świąteczne. W tym roku ogłaszamy konkurs na świąteczny wystrój witryny lokalu handlowego oraz konkurs na świąteczną dekoracje okna z widokiem na Rynek.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na świąteczną dekorację okna z widokiem na Rynek. W konkursie przewidziano atrakcyjną nagrodę. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej regulamin-okna.

Jednocześnie informujemy, że promocja Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego odbywać się będzie za pośrednictwem lokalnych mediów.

Informacji udziela:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Dział Promocji i Integracji Europejskiej
Ul. Matejki 3, pok. nr 22, 23
Tel. 66 55 326, 66 55 324
e-mail: prom@um.walbrzych.pl

REGULAMIN KONKURSU
NA ŚWIĄTECZNO-BOŻONARODZENIOWY WYSTRÓJ OKNA
Z WIDOKIEM NA RYNEK

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Dział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy posiadający lokale z oknem /ami usytuowanymi od strony Rynku.
3. Konkurs polega na najefektowniejszym świątecznym udekorowaniu okna od strony Rynku w okresie od 6 do 24 grudnia 2005 r.
4. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić dowolną ilość udekorowanych okien.

II KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w skład której wejdą:
- Marek Małecki - Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha
- Michel Nykiel - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury RM Wałbrzycha
- Barbara Malinowska - Artysta Plastyk
- Włodzimierz Palusko - Inspektor Działu Promocji i Integracji Europejskiej WGM
2. Komisja konkursowa wyłoni najefektowniej udekorowane okno, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- ogólne wrażenie
- oryginalność pomysłu
- estetykę wykonania
3. Obrady komisji będą niejawne.

III REGULAMIN KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i odesłanie, bądź dostarczenie zgłoszenia do Działu Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 3 (pokój 22,23), gdzie również dostępne są blankiety zgłoszeń.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 grudnia br.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 grudnia br.
4. Nagrodą w konkursie jest świąteczny kosz pełen niespodzianek.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2005 r. podczas Spotkania Wigilijnego na Rynku.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 3, pokój 22 i 23, tel. 665 53 23, 665 53 26

WYKAZ ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ OKNA

Lp. Umiejscowienie okna Adres Nr lokalu
1.

Budynek pod Trzema Różami (2 p.), 3 okna

Rynek 22/3
2. Nad salonem Orange (2 p.) brązowe ramy okna Rynek 21
3. Nad sklepem "Pacyfik" (1p.) Rynek 14/5
4. Nad sklepem "Pacyfik" (3p.) Rynek 14/19