Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Skład Rady

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje Wałbrzyska Rada Seniorów powołana Zarządzeniem Nr 283/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 kwietnia 2022 roku na kolejną, trzyletnią kadencję obejmującą lata 2022-2025.

Radę reprezentuje 15 przedstawicieli, wybranych zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Miejską Wałbrzycha - Uchwała Nr XVII/259/16 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2016 r., (Dz. Urz. Wojew. Doln., z dnia 4 lutego 2016 r., poz. 551), w związku z Uchwałą Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Doln., z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 5457).

Skład osobowy Wałbrzyskiej Rady Seniorów to: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Wałbrzycha (5 osób), Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha (5 osób) i Przedstawiciele seniorów oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie Wałbrzycha (5 osób).

Obecny skład Rady nowej kadencji 2022-2025:

I. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
1. Zygmunt Nowaczyk
2. Józef Sakowicz
3. Halina Pankanin
4. Anatol Szpur
5. Roman Ludwiczuk

II. Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha:
1. Maria Anna Romańska
2. Elżbieta Niewiadomska
3. Małgorzata Wiłkomirska
4. Anna Adamkiewicz
5. Marek Dolat

III. Przedstawiciele seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie Wałbrzycha:
1. Leszek Solarek
2. Wanda Radłowska
3. Krystyna Bartoszyńska
4. Henryka Kowalczyk
5. Lidia Przepiórska

Zadania WRS
Wałbrzyska Rada Seniorów jest organem społecznym, o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Głównym jej celem są działania na rzecz osób starszych, wzmacnianie ich udziału i pozycji w życiu społecznym miasta oraz reprezentowanie interesów, oczekiwań oraz potrzeb seniorów. Rada Seniorów, zgodnie ze statutem, działa w obszarach: profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracji i wspierania aktywności osób starszych, twórczego wykorzystania potencjału osób starszych, rozwoju różnych form wypoczynku oraz zapewnienia dostępu do edukacji oraz kultury.

Przewodniczący Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Zygmunt Nowaczyk

nowaczyk.z@wp.pl

tel. 797 301 056


Oferta:

https://mops.walbrzych.pl/pl/nowe-swiadczenie-dodatek-oslonowy/