Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2020 r.) 109 971
z tego: mężczyźni 51 787

kobiety 58 184
urodzenia żywe
780
zgony
1881
przyrost naturalny
-1101
liczba zawartych małżeństw
341
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu maja 2021 r.) 5,5
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu maja r.) 2,2
Mieszkania oddane do użytkowania (stan w końcu styczeń-maj 2021 r.) 98
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu maja 2021 r.) 13 937
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu maja 2021 r.) 8 070

Równocześnie serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w konkursach, nawiązujących do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Organizatorem jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław.
Regulaminy i szczegóły konkursów:  https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursY/

Miasto w statystyce