Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 30.VI.2022 r.) 102 490
z tego: mężczyźni 48 161

kobiety 54 329
urodzenia żywe
324
zgony
898
przyrost naturalny
-574
liczba zawartych małżeństw
151
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu GRUDNIA 2022 r.) 4,2
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu GRUDNIA 2022 r.) 1,6
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2022 r.
35
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu GRUDNIA 2022 r.) 14 293
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu GRUDNIA 2022 r.) 8 364

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce