Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2021 r.) 108 222
z tego: mężczyźni 51 005

kobiety 57 217
urodzenia żywe
625
zgony
2025
przyrost naturalny
-1400
liczba zawartych małżeństw
391
Studenci szkół wyższych (osoba) 2020 r.
2 550
Absolwenci szkół wyższych (osoba) 2020 r. 565
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu czerwca 2022 r.) 4,0
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu czerwca 2022 r.) 1,6
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.
16
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (stan w końcu czerwca 2022 r.) 14 172
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu czerwca 2022 r.) 8 241

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce