Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 30.VI.2020 r.) 110 603
z tego: mężczyźni 52 097

kobiety 58 506
urodzenia żywe
357
zgony
882
przyrost naturalny
-525
liczba zawartych małżeństw
102
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu listopada 2020 r.) 5,6
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu listopada 2020 r.) 2,3
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń - listopad 2020 r. 9
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu listopada 2020 r.) 13 902
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu listopada 2020 r.) 8 049

Równocześnie serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w konkursach, nawiązujących do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Organizatorem jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław.
Regulaminy i szczegóły konkursów:  https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursY/

Miasto w statystyce