Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2018

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr L/613/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP -
http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/25738/uchwala-nr-l-613-17