Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2021

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/297/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP -
http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/33198/uchwala-nr-xxviii-297-20