Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Stowarzyszenia rejestrowe mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane także oddziałami. Oddziały terenowe najczęściej zakładają duże stowarzyszenia, które dzięki ich wyodrębnieniu sprawniej i lepiej funkcjonują.
Przedstawiciele zarządu nowoutworzonego oddziału terenowego, mającego siedzibę na terenie Wałbrzycha, jest zobowiązany w ciągu 14 dni od jego powstania pisemnie zawiadomić Prezydenta Miasta Wałbrzycha o jego utworzeniu.
Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o utworzeniu jednostki terenowej stowarzyszenia wraz z informacją o składzie zarządu/komisji rewizyjnej i adresie siedziby jednostki terenowej,
  • uchwała jednostki macierzystej o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
  • (w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby organu jednostki macierzystej),
  • protokół z Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz wraz ze składem osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej z listą obecności oraz z podaniem siedziby (w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby z organu jednostki terenowej),
  • statut stowarzyszenia macierzystego, potwierdzony przez KRS.